Praktisk informasjon til dagsutstillere

6. november 2023 Tekst: Thomas Ottesen

Her finner du praktisk informasjon for dagsutstillere på Bergen Julemarked. Vi gleder oss til å ta i mot deg som er dagsutstiller. Legg merke til at Juletorget i år er i et nytt, oppgradert markedstelt på Rasmus Meyer-siden av julemarkedet, og at av- og pålessing i år skjer fra Rasmus Meyers Alle.

Åpningstider

Bergen Julemarked holder åpent mandag -fredag kl. 12.00 – 21.00 og lørdag-søndag 10.00-21.00 i perioden 1.- 22. desember*
**På siste åpningsdag søndag 22. desember stenger julemarkedet kl 18.00 pga. nedrigg.

Bergen Julemarked er gratis for publikum.

Nettside

Nettsiden bergenjulemarked.no har følgende hovedmenypunkter:

Utstillere
Juletorget
Attraksjoner
Kart
Program
Praktisk info
Kontakt
Overnatting

Sosiale medier

Facebook @byjulemarked
Instagram @bergen_julemarked

Opprigg

Dagsutstillere på Juletorget slipper inn på området tidligst 1,5 timer før åpningstid. Julemarkedet åpner kl 12 på hverdager, og kl 10 lørdager og søndager. Avlastingsområde er i Rasmus Meyers Allé (se kart nedenfor).

OBS: Ikke stopp eller parker på plassene for forflytningshemmede i Rasmus Meyers Allé. Da får du med stor sannsynlighet parkeringsbot.

Juletorget er lokalisert i et eget telt som inneholder bodplassene nummerert 1-12 i kartet her. Legg merke til at dette er på motsatt side av julemarkedet, sammenlignet med 2022.

Dere er mange utstillere som skal inn på kort tid. Om mulig, last varene inn i Juletorget og fjern bilen fra avlastingsområdet, før du rigger ferdig utstillerplassen din.
Alle biler skal være fjernet fra avlastningsområdet 30 minutter før markedet åpner.
Alle utstillere må ha boden sin klar til markedet åpner.
Husk å ta med billett fra TicketCo til fremvisning når du skal inn på området. Du kan ha billetten på mobiltelefonen (e-post) eller printet ut.

Stenging

Julemarkedet stenger kl. 21:00*
Etter kl 21.00 må alle utstillere pakke ned produktene sine og transportere dem vekk fra området (pakk ned varene før du henter bilen). Dette gjelder IKKE om du har kjøpt billett til Juletorget flere dager på rad. Det KAN lagres produkter i teltet utenom åpningstiden, på eget ansvar. Teltet er låst og bevoktet om natten.
Det blir mulig å kjøre inn på avlastingsområdet på samme sted som ved opprigg (se kart). For å unngå trafikkaos ber vi dere være raske med å laste av og på produktene deres.
Alle utstillere må være til stede under hele åpningstiden. Det er ikke tillatt å pakke ned boden sin før klokken er blitt 21.00 (*kl 18.00 på avslutningsdagen den 22. desember).

Informasjon om bodplassene

Hver plass er nummerert med skilt 1-12, og vil samsvare med tallet på billetten fra TicketCo. Det er IKKE sikkert at nummerering av plassene er identisk med kartet ovenfor. Hver plass vil være merket med riktig nummer når du ankommer. Spør vertene eller vekterne om du er usikker.
Alle utstillere på Juletorget har en plass på 2,5 x 2 meter (5m2). Bodplassene er adskilt med messevegger i 4mm tynn poppelfiner, disse kan man ikke feste tunge ting i. Ta med egne hyller eller stativ om behov, som står på gulvet. Hver bodplass er utstyrt med et par spotter som grunnbelysning. Disse er montert på drager i front.

Hver bodplass er utstyrt med:

● 1 klappstol
● 2 klappbord (150cm x 76cm x 72cm)
● 1 strømuttak

Man kan justere på oppsettet på bordene innenfor sitt eget område, men man må ta hensyn til de andre utstillerne og holde seg innenfor sin egen bodplass.  Ved konflikt kontakt vertene som har siste ord.

HMS

Det vil være en oversikt over HMS rutiner, brannsikkerhet og evakueringsrutiner på hver stand. Alle utstillere plikter å lese denne ved ankomst.

Brannsikkerhet

● Det er brannslukkingsapparat ved inngangen til Juletorget. Disse skal ikke tildekkes eller blokkeres.
● På grunn av brannsikkerhet er det ikke tillatt med skjøteledninger av typen kabeltrommel. Det er lov med en standard skjøteledning fra strømuttaket, men man kan ikke koble en skjøteledning i en annen. Skjøteledninger må være i god stand.
● Det er ikke tillatt med bruk av levende lys som dekor. Vi anbefaler bruk av LED-lys.
● Det er ikke lov å ha med egen varmeovn.

Selv om markedsteltet har noe oppvarming bør du kle deg godt, lag på lag. Husk godt og varmt fottøy.

Rusmidler

Arrangøren er ansvarlig for gjestenes sikkerhet i forhold til de fysiske forhold. I tillegg stiller arrangøren med profesjonell sikkerhetstjeneste. Av hensyn til gjestenes sikkerhet og vårt felles arbeidsmiljø er det uakseptabelt å arbeide eller oppholde seg på arbeidsplassen når man er påvirket av rusmidler eller i bakrus. Dette gjelder aller typer rusmidler.

Omsetning og salg

Da dere er private aktører er det viktig at dere setter dere grundig inn i regelverket til Skatt Vest angående salg som privatperson/selvstendig næringsdrivende. Er du i tvil om produktet du selger kvalifiserer som hobby eller næringsvirksomhet anbefaler vi å kontakte Skatt Vest før du starter salget.
Dagsutstillere på Juletorget har ikke tillatelse til å selge mat eller drikke.
Såpe og andre kosmetiske produkter har egne regler fra Mattilsynet som utstiller er ansvarlig for å følge. Utstiller er ansvarlig for at salg av produkter er i tråd med norsk lov.

Generell info

Servicesenteret

Servicesenteret finner dere i et lukket produksjonsområde bak «Juletorget» på kartet. Her kan dere få oversikt over arena, få svar på spørsmål mv. Dere kan også ta kontakt med vektere (blå jakke) og verter (oransje vest) om dere har spørsmål.

Belysning og dekor

Belysning på stand er meget viktig på julemarkedet. Benytt LED-lys, og sørg for at produktene og standen blir rikelig og stemningsfullt opplyst, uten å blende egne eller andres kunder. Vi oppfordrer alle til å bruke reklamering med organiske materialer som passer inn på et stemningsfullt julemarked. Unngå plast og pvc-bannere etc.

Musikk fra stand

Det er ikke tillatt for utstillere å spille musikk på stand. Dette kan forstyrre varepraten. Bergen Julemarked spiller dempet julemusikk på høyttaleranlegg som dekker fellesområdet.

Bekledning

Det er ingen krav til felles profilering på bekledning på Bergen Julemarked. Det oppfordres til å kle seg i tråd med konseptet man fronter og produktene man selger, slik at gjestenes opplevelser blir mest mulig fullkomne.

Internett

Det er ikke wifi-dekning på julemarkedet. Det anbefales at hver enkelt utstiller benytter mobile betalingsløsninger, Vipps er veldig populært. Det er god mobildekning (5G) i området.

Parkering

Vi vil anbefale parkering i ByGarasjen. Der er det best kapasitet, og rimeligst. Det er fire store p-hus tilgjengelig i nærområdet:

● Hotel Norge Parkerinhgshus – 25 p-plasser – gåavstand og tid: 150 meter, 2 minutter
● KlosterGarasjen – 940 p-plasser – gåavstand og -tid: 350 meter, 4 minutter
● GriegGarasjen P-hus – 413 p-plasser – gåavstand og -tid: 400 meter, 5 minutter
● CityPark P-Hus 387 p-plasser – gåavstand og -tid: 450 meter, 6 minutter
● ByGarasjen – 2205 p-plasser – gåavstand og -tid: 600 meter, 8 minutter

Renhold

Det er viktig at dere rydder grundig etter dere og fjerner matrester og boss ved stenging. Det er felles containere som dere kan bruke. De er plassert på produksjonsområde 2 ved Rasmus Meyers Allé.

WC

På julemarkedet er det kundetoalett og HC/stellerom, samt et kundetoalett inne i Godt Brød julekafé. Se plassering i kart.

Kansellering og forbehold vær

Ved Force Majeure eller Force Majeure-lignende hendelser, inkludert, men ikke begrenset til, bombetrussel, streik, lockout og naturkatastrofer, eller andre forhold som ligger utenfor partenes kontroll skal ikke partene anses å være i mislighold. Allerede innbetalt avgift(er) tilbakebetales ikke.
Dersom værforholdene tilsier det, vil arrangør ta beslutning om at markedet midlertidig stenges av sikkerhetsmessige grunner. Kraftig vind (farevarsel gult/oransje/rødt) kan være en slik situasjon. Vindmåler er i bruk.

Kontaktinformasjon

Under arrangementet kan dere ta kontakt med verter hvis dere har noen spørsmål. Bruk vakttelefon 90806890. Ved spørsmål i forkant av arrangementet benytt e-post post@bergenjulemarked.no