PRISER OG BETALINGSBETINGELSER FOR DELTAKELSE PÅ BERGEN JULEMARKED 2023 («Arrangementet»)

 1. Leiekostnad
  Utstiller betaler en garantisum (ikke-refunderbar minimumsleie) på kr 37.500 +mva. per hver enkelt, standard bodplass utstiller disponerer på Bergen Julemarked. Leie av utstillerplass er basert på 11% av brutto omsetning utover minimumsleien, som dekker brutto omsetning opp til NOK 350.000. Når brutto omsetning passerer NOK 350.000 betales 11% av det overskytende.Utstiller plikter å rapportere dagsomsetning til arrangør innen kl 12 påfølgende dag. Avregning med utfakturering av påløpt leie utover garantisum gjøres på ukesbasis, med 7 dagers forfall. Felleskostnader på NOK 17.500 + mva faktureres med forfall en uke etter Arrangementets åpningsdag.

  • Priseksempel 1:
   Ola Nordmann betaler kr 37.500+mva som garantisum (ikke-refunderbar minimumsleie), og omsetter for under kr 350.000. Ola vil ikke bli fakturert ytterligere omsetningsbasert leie.
  • Priseksempel 2:
   Kari Nordmann betaler kr 37.500+mva som garantisum (ikke-refunderbar minimumsleie) og omsetter for kr 500.000 på julemarkedet. Kari vil bli fakturert 11% av kr 150.000 (kr 16.500 + mva.) i omsetningsbasert leie
 2. Felleskostnader
  Hver enkelt, standard bodplass må betale NOK 17.500 + mva. i felleskostnader. Felleskostnad vil ha forfall en uke etter julemarkedet åpner.

  Felleskostnader inkluderer:

  • Renovasjon
  • Utstillertoaletter og garderobe
  • Publikumstoaletter
  • Snømåking og strøing
  • Vakthold og kameraovervåking
  • Renhold av fellesareal
  • Vannforsyning ved produksjonsområdet
  • Kjøle-, fryse- og lagerkontainere til utstillere, en pallplass per utstillerplass (mer kan bestilles, se prisliste)
  • En stk 10A strømforsyning per utstillerplass (mer kan bestilles, se prisliste)

   

 3. Prisliste ekstra lager
  Det er inkludert én pallplass (tørr, kjøl eller frys) per utstillerplass i felleskostnaden. Kapasitet utover dette kan bestiller innen 1. oktober (dobbel pris ved bestilling etter 1. oktober) til følgende priser:

  • 1 ekstra pallplass tørrlager – kr 900+mva
  • 1 ekstra pallplass kjøl/frys – kr 1.800+mva

   

 4. Prisliste ekstra strøm
  Det er inkludert én 10A kurs per utstillerplass i felleskostnaden. Kapasitet utover dette kan bestiller innen 1. oktober (dobbel pris ved bestilling etter 1. oktober) til følgende priser:

  Spesifikasjon Pris 1
  (Innmeldt før 1. okt.)
  Pris 2
  (Innmeldt etter 1. okt.)
  Kommentar og forklaring
  (Alle priser er eks. mva.)
  10A (230V) Inkludert i felleskostnad Inkludert i felleskostnad Maks belastning ca. 2.100 watt
  16A (230V) kr 900 kr 1 800 Maks belastning ca. 3.400 watt
  32A (400V, rød, 3-fase) kr 1 350 kr 2 700 Maks belastning ca. 20.500 watt
  Fordelerskap til 32A kr 1 600 kr 3 200
  63A (400V, rød, 3-fase) kr 2 250 kr 4 500 Maks belastning ca. 40.500 watt
  Fordelerskap til 63A kr 3 600 kr 7 200

   

 5. Delbetalinger
  Ved søknadsaksept vil du bli fakturert et ikke-refunderbart depositum på NOK 12.500,- + mva per hver enkelt standard bodplass utstiller leier.Dersom depositum ikke er betalt innen forfall risikerer man å miste tildelt plass.Den 1. september vil du bli tilsendt faktura på kr 25.000,- + mva som er restleien. Depositum og restleien utgjør samlet garantisummen på NOK 37.500 + mva. som nevnt i pkt 1 over.Ved aksept etter den 1. september vil utstiller bli fakturert for hele garantisummen (depositum og restleien) i sin helhet med én ukes forfall.Utstiller vil bli fakturert for felleskostnader NOK 17.500 + mva per stand med forfall en uke etter Arrangementets åpningsdato.Utstiller vil bli fakturert 11% av brutto omsetning over kr 350.000,- + mva, fra man har passert kr 350.000,- i brutto omsetning. Utstiller plikter å dokumentere brutto dagsomsetning fra alt sitt salg på Arrangementet daglig, med kopi av avstemning fra kassesystem. Omsetningsrapport kan sendes til rapport@bergenjulemarked.no

Spørsmål?

Thomas Ottesen, Salgs- og markedssjef – Bergen Julemarked AS
Tlf. +47 90981414 – thomas@bergensentrum.no